Inloggad som:

DOVACC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

DOVACC
A Randomized Clinical Trial Investigating Olaparib, Durvalumab (MEDI4736) and UV1 as Maintenance Therapy in BRCAwt Patients with Recurrent Ovarian Cancer
A Randomized Clinical Trial Investigating Olaparib, Durvalumab (MEDI4736) and UV1 as Maintenance Therapy in BRCAwt Patients with Recurrent Ovarian Cancer
PLACEHOLDER
En randomiserad klinisk studie som undersöker effekten av olaparib, durvalumab och UV1 som underhållsbehandling för patienter med återfall av BRCAwt äggstockscancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Kvinnor med histologiskt påvisad diagnos av epitelial äggstockscancer, äggledare eller primär peritonealcancer samt radiologisk eller histologisk bekräftelse av återfallsjukdom minst 6 månader efter sista kemoterapi. De måste vara BRCAwt.
Tidigare immunterapi Sjukdomsprogression under eller inom 4 veckor efter PARPi-behandling. Fått > 2 linjer kemoterapi för återfall
Behandling
Fas 3
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-04-21)

Tillbaka till listan