Inloggad som:

avslutad_DNA-PKinhib

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_DNA-PKinhib
En öppen fas 1a/1b-prövning av DNA-PK-hämmaren MSC2490484A i kombination med strålbehandling hos patienter med framskridna solida tumörer.
An Open Label, Phase 1a/1b Trial of the DNA-PK inhibitor MSC2490484A in Combination with Radiotherapy in Patients with Advanced Solid Tumors.
PLACEHOLDER
Fas I studie som undersöker studieläkemedlet MSC2490484A konkomittant med strålbehandling.Studieläkemedlet är en DNA-PKinhibitor med en trolig strålsensitiviserande effekt genom påverkan av reparationsförmågan av DNA-skador som uppkommer efter strålning.Huvudsyftet är att undersöka en tolerabel dos.
Mer information om studien för vårdgivare
Fas 1a:Avancerad tumörsjukdom med tumör eller metastaser inom huvud- och halsregion eller thorax som lämpar sig för palliativ strålning.Mätbar och utvärderingsbar sjukdom enligt RECIST 1.1.
Fas 1a:Tidigare antitumoral systemisk behandling inom 28 dgr före start av studiebehandling.Fas 1b:All tidigare antitumoral systemisk behandling.Fas 1a:Tidigare strålning mot planerat target i huvud- och hals eller thorax inom 12 mån.Tidigare utbredd strålning motsvarande ≥30% av benmärgen.
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan