Inloggad som:

avslutad_DIRECT-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_DIRECT-studien
Disfulfiram som tillägg till cellgiftsbehandling vid recidiv av glioblastom; en randomiserad, kontrollerad studie.
DIRECT (DIsulfiram REsponse as add-on to ChemoTherapy in recurrent) Glioblastoma: A randomized controlled trial
PLACEHOLDER
Syftet är att utvärdera behandlingseffekt av läkemedlet Antabus ® hos patienter med hjärntumörer. I studien undersöks effekten av tilläggsbehandling Disfuliram och koppartillskott hos patienter som får kemoterapi som standardbehandling.
Mer information om studien för vårdgivare
18 år och äldre. Histologiskt verifierad hjärntumör och som är dokumenterat med MRI. Behandlingsindikation med alkylerande cellgiftsbehandling som inkluderar PCV behandlin. Karnofsky mellan 60 och 100. Villig att avstå från att ta in alkoholhaltiga drycker.
Tidigare behandlad för progression. Erhållit radioterapi 3 månader före diagnos eller progression. Sjukdomar, läkemedel eller kontraindikationer som bedöms vara olämpliga för deltagande i studien.
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-05-10)

Tillbaka till listan