Inloggad som:

DIRECT

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

DIRECT
En randomiserad multicenterstudie inom svensk cancergenetik som jämför två sätt att sprida information i familjer med ökad ärftlig risk för bröst-, äggstocks- eller kolorektalcancer..
Direct Information to At-risk Relatives - a Randomized Controlled Multicentre Trial of Healthcare-assisted Versus Family-mediated Disclosure of Hereditary Cancer Risk Information in High-risk Families in Sweden
PLACEHOLDER
Mellan 10 och 20 procent av alla bröst-, äggstocks- och tjocktarmscancerfall har ärftliga orsaker. I familjer där medfödda arvsanlag för cancer hittats finns bevisat effektiva metoder för prevention. En förhöjd risk fastställs via en cancergenetisk utredning och idag förväntas patienten själv sprida resultaten vidare inom familjen. Tyvärr är metoden osäker och omkring hälften av högrisksläktingarna förblir oinformerade. Kunskap om en ärftligt ökad risk möjliggör åtgärder som tätare kontroller eller förebyggande operation. Vi utvärderar nu en ny rutin som kan bidra till att fler berörda informeras. I studien kommer 600 patienter att lottas till antingen kontrollgrupp (behandlas enligt ordinarie rutin) eller försöksgrupp (som utöver ordinarie rutin erbjuds stöd med brev som skickas direkt från sjukvården till de släktingar patienten godkänner kontakt med). Efter ett år jämför vi hur många släktingar i respektive grupp som tagit kontakt med vården för uppföljning.
Mer information om studien för vårdgivare
A) Utreds på cancergenetisk mottagning ang. ärftlig cancer i familjen; B) Är över 18 år; C) Har skrivit på samtycke; D) Har fått någon av studiens fyra (4) diagnoser fastställd via genetiskt test eller riskberäkning av familjehistorik; E) Har minst en oinformerad högrisksläkting i Sverige.
1. Patienter som bedöms vara oförmögna att ta egna informerade beslut av olika skäl. 2) Patienter vars alla högrisksläktingar befinner sig utanför Sverige.
Behandling
Ej tillämpbar
Prevention
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-03-12)

Tillbaka till listan