Inloggad som:

DESTINY-B04

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

DESTINY-B04
En fas 3, multicenter, randomiserad, öppen, kontrollerad studie av DS-8201a, ett anti-HER2 antikroppsläkemedelskonjugat (ADC), jämfört med behandling enligt läkaren av patienter med låg HER2, inoperabel och/eller metastaserande bröstcancer
A Phase 3, Multicenter, Randomized, Open-label, Active Controlled Trial of DS-8201a, an Anti-HER2-antibody Drug Conjugate (ADC), Versus Treatment of Physician's Choice for HER2-low, Unresectable and/or Metastatic Breast Cancer Subjects
PLACEHOLDER
Det primära syftet med denna studie är att jämföra eventuella fördelar hos DS-8201a jämfört med behandlande läkares val av redan godkänd standardbehandling hos patienter med HR-positiv och HER2-låg, inoperabel och/eller metastaserad bröstcancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Män och kvinnor, 18 år eller äldre. Inoperabel och/eller metastaserad bröstcancer med lågt HER2-uttryck som antingen är HR-negativ eller HR-positiv. Minst en hormonbehandling och minst en (men högst två) cellgiftsbehandlingar. Mätbar tumör.
Tidigare hjärtinfarkt (inom 6 månader), hjärtsvikt. Aktiva obehandlade eller symtomatiska CNS-metastaser. Interstitiell lungsdjukdom/pneumonit som har krävt kortisonbeh.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-01-30)

Tillbaka till listan