Inloggad som:

avslutad_DESTINY-Breast09

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_DESTINY-Breast09
En randomiserad fas III studie för att utvärdera effekt och säkerhet av trastuzumab deruxtecan (T-DXd) med eller utan Pertuzumab jämfört med standardbehandling (Taxaner, Trastuzumab och Pertuzumab) som första linjens behandling av HER2-positiv metastatisk bröstcancer
Phase III Study of Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) With or Without Pertuzumab Versus Taxane, Trastuzumab and Pertuzumab in HER2-positive, First-line Metastatic Breast Cancer. (https://www.destinyclinicaltrials.com/#DESTINY-breast)
PLACEHOLDER
DESTINY-Breast09 är en klinisk studie av ett läkemedel som kallas trastuzumab deruxtecan (T-DXd). DESTINY-Breast09 utförs för att se om T-DXd (ensamt eller med annat läkemedel) är effektivt vid behandling av patienter med HER2-positiv metastaserad bröstcancer som förstahandsbehandling. Det innebär att de inte har fått tidigare behandling för sin cancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Har avancerad/metastaserad HER2-positiv bröstcancer; ärr 18 år eller äldre vid tidpunkten då du går med i studien. Tidigare har fått kemoterapi eller HER2-riktad behandling minst 6 månader före din diagnos av avancerad/ metastaserad bröstcancer
Tidigare har fått HER2-riktad behandling för metastaserad bröstcancer; Tidigare har fått hormonbehandling mer än en gång för metastaserad bröstcancer; Tidigare har fått kemoterapi för metastaserad bröstcancer
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-08-28)

Tillbaka till listan