Inloggad som:

Decidualcellstudien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Decidualcellstudien
En Fas I/Fas II-studie för behandling av steroid-refraktär GVHD efter allogen stamcellstransplantation med DSC eller BAT.
A multicenter, open-label, randomized, phase I/II clinical trial comparing safety and durable overall response rate (DOR) at 56 days in patients with steroid resistant severe acute GvHD after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation treated with decidua stromal cells (DSC) or best available treatment (BAT)
PLACEHOLDER
Studien är uppdelad i en fas 1 och en fas 2-del och nu är det fas 1delen som pågår. Denna studie syftar till att pröva om en behandling med decidualceller från moderkaksvävnad (DSC) ger bättre effekt på kortisonresistent akut GVHD än de läkemedelsbehandlingar som används idag (standardbehandling). I studien lottas man till behandling med antingen DSC eller standardbehandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Male or female patients aged 18 or older at the time of informed consent. Have undergone HSCT from any donor source (unrelated, sibling, haploidentical) using bone marrow, peripheral blood stem cells, or cord blood.
Has received systemic treatment for aGvHD apart from steroids. Clinical presentation resembling de novo chronic GvHD or GvHD overlap syndrome with both acute and chronic GvHD features (as defined by Jagasia, et al. 2015)
Behandling
Fas 1-2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Mirella Wahl (2024-03-12)

Tillbaka till listan