Inloggad som:

DBCG RT Natural-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

DBCG RT Natural-studien
DBCG RT Natural Study: Partiell bröstbestrålning versus ingen strålbehandling för kvinnor ≥60 år efter bröstbevarande kirurgi vid tidig bröstcancer: en randomiserad studie.
The DBCG RT Natural trial: Partial Breast versus no irridation for women ≥60 år operated with breast conservation for early breast cancer, a clinically controlled randomized phase III trial.
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att på kvinnor som är 60 år eller äldre undersöka skillnader mellan partiell bröstbestrålning på 40 Gy, 15 fraktioner gentemot kvinnor som är lågrisk patienter och inte fått någon strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi.
Mer information om studien för vårdgivare
Kvinnor som är 60 år eller äldre och har genomgått bröstbevarande kirurgi med marginal från invasiv carcinom ≥2 mm samt lymfkörtelnegativ. Ej lobulär typ. Malign grad I eller grad II tumör, östrogen receptor positiv och Her2 negativ status.
Tidigare haft invasiv bröstcancer eller DCIS, lobulär carcinom eller icke epithelial tumör, histologiskt positiva noder klassificerade som mikrometastas eller makrometastas.
Behandling
Ej tillämpbar
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2023-05-05)

Tillbaka till listan