Inloggad som:

DASTOP 2

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

DASTOP 2
Prospektiv multicenterstudie på ett andra stoppförsök med TKI-hämmare vid kronisk myeloisk leukemi
PERSISTENCE OF MAJOR MOLECULAR REMISSION IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA AFTER a second stop of TKI TREATMENT in patients who failed an initial stop attempt: A prospective multicenter study
PLACEHOLDER
Utvärdering av behandlingsfri remission efter ett andra stoppförsök med TKI hos patienter med KML
Mer information om studien för vårdgivare
KML i kronisk fas under TKI-behandling med tidigare misslyckat stoppförsök. Behandlad med TKI under minst ett år efter tidigare misslyckat stoppförsök.
Tidigare hematologisk relaps efter första TKI-stopp. Omstart med TKI utan förlust av MMR efter första stopp. Tidigare planerad allogen transplantation
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2024-01-30)

Tillbaka till listan