Inloggad som:

avslutad_CV006-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CV006-studien
CV006-studien. En öppen, randomiserad fas II-studie för att utvärdera effekt och säkerhet av ALECSAT-behandling som en tilläggsbehandling till strålbehandling och Temozolomid hos patienter med nydiagnosticerad glioblastom
An Open-Label, Randomised, Phase II study to Investigate the efficacy and safety of ALECSAT Treatment as an Add-On Therapy to Radiotherapy and Temozolomide in Patients with Newly Diagnosed Glioblastoma
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att undersöka om typ av immunterapi ALECSAT, som kan hjälpa till att behandla patienter med nydiagnostiserat glioblastom mer effektivt. En randomiserad fas II-studie som jämför tillägg av ny typ av immunterapi ALECSAT till standardbehandling med strålbeh och cytostatikabeh
Mer information om studien för vårdgivare
Ålder mellan 18 och 70 år. Histologiskt verifierat glioblastom, inkluderad gliosarkom, lämplig för postoperativ kombinerad radioterapi och TMZ behandling samt WHO performancestatus 0-2.
Tidigare behandling mot hjärntumör Tidigare behandling med Temozolomide Deltagit i andra kliniska studier 30 dagar före inklusion
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-12-02)

Tillbaka till listan