Inloggad som:

CTC - Cirkulerande tumörcellsstudien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CTC - Cirkulerande tumörcellsstudien
Kunskapsutveckling beträffande kirurgusk behandling av pankreascancer
Kunskapsutveckling beträffande kirurgusk behandling av pankreascancer
PLACEHOLDER
Blodprover (50ml) tas för vetenskaplig analys i syfte att förbättra diagnostik, operationsmetoder och medicinsk behandling av bukspottkörtelcancer samt för att hitta nya markörer för diagnos och prognos av bukspottskörtelcancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Samtliga patienter som skall genomgå kurativ kirurgisk behandling pga tumör i bukspottkörteln tillfrågas.
Patienter med spridd tumörsjukdom Patienter som inte samtycker till studien
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-05-04)

Tillbaka till listan