Inloggad som:

CRLM-Z

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CRLM-Z
Utvärdering av tumörtillväxt och onkologisk behandling hos patienter med CRLM som använder embryo från zebrafisk
Evaluation of Tumour Growth and Oncological Treatment in Patients With CRLM Using Zebra Fish Embryo Model (CRLM-Z
PLACEHOLDER
För att förbättra och individualisera cancerbehandlingen behöver personanpassad behandling utvecklas ytterligare. Levermetastaserande kolorektal cancer behandlas med en kombination av onkologiska och kirurgiska ingrepp. Urvalet av cytostatika görs idag huvudsakligen enligt bästa gissning. Idag kan endast en liten del av onkologisk behandling vara känd för att vara effektiv hos en person innan behandlingsstart, oftast är det försök och misstag. Ett snabbt tillförlitligt system för att se svar på olika behandlingar hos varje unik patient är välbehövligt och skulle, om det lyckas, helt förändra hur vi ger onkologisk behandling idag. Patientens tumörvävnad kommer att utvärderas med användning av zebrafisk embryo avatarer för att utvärdera tumörtillväxt och svar på olika kombinationer av kemoterapi. Om framgångsrika interventionsstudier planeras.
Mer information om studien för vårdgivare
Bekräftad eller misstänkt diagnos av kolorektal levermetastas Ålder 18 år eller äldre ECOG 0-2 Patienten kan förstå verbal och skriftlig information -
Ålder mindre än 18 år ECOG >2 Patienten kan inte förstå den muntliga och skriftliga informationen
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Ingela Jakobsson (2023-03-15)

Tillbaka till listan