Inloggad som:

CPKC412A2408

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CPKC412A2408
En öppen, fas 3B multicenterstudie för att utvärdera säkerhet och effekt av behandling med midostaurin (PKC412) hos patienter som är 18 år eller äldre med nyligen diagnostiserad FLT3-muterad akut myeloisk leukemi och som är lämpliga för 7+3 eller 5+2 kemoterapi
An Open-label, Multi-Center, Phase IIIb Study to Assess the Safety and Efficacy of Midostaurin (PKC412) in Patients 18 Years of Age or Older With Newly-diagnosed FLT3-mutated Acute Myeloid Leukemia Who Are Eligible for "7+3" or "5+2" Chemotherapy
PLACEHOLDER
Patienter med nydiagnostiserad AML med FLT3-mutation (FLT3-ITD el. FLT3-TKD) får FLT3-hämmaren midostaurin per oralt dag 8-28 i samband med induktions- och konsolideringsbehandling med cytostatika, samt (hos de som ej transplanteras) som 1 års underhållsbehandling.
Mer information om studien för vårdgivare
18 år eller äldre (ingen övre åldersgräns) Diagnos non-APL AML enl.WHO-def (även sek. AML kan inkl.) FLT3-ITD eller FLT3-TKD-mutation Startat induktionsbeh. med "7+3" eller "5+2" enligt protokoll Se-kreatinin ≥2,5xULN Se-bilirubin ≥2,5xULN
Tidigare behandling för AML (hydroxyurea ≤7 dagar tillåtet) Nedsatt hjärtfunktion (LVFEF<45%) Lunginfiltrat QTc>470 msec Okontrollerad annan sjukdom
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-03-14)

Tillbaka till listan