Inloggad som:

avslutad_PDR001

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PDR001
En öppen fas II studie för att utvärdera effekt och säkerhet av PDR001 hos patienter med avancerad eller metastaserande icke symtomgivande neuroendokrin tumör i bukspottskörteln, mag-tarmkanalen eller thorax som har progredierat på tidigare behandling
An Open Label Phase II Study to Evaluate the Efficacy and Safety of PDR001 in Patients With Advanced or Metastatic Non-functional Neuroendocrine Tumors of Pancreatic, Gastrointestinal (GI), or Thoracic Origin Who Have Progressed on Prior Treatment
PLACEHOLDER
Patienterna behandlas i upp till 24 månader och går i studien till progress. Målet med studien är att utvärdera den antitumorala effekten av PDR001 som singelbehandling hos patienter med icke-funktionell NET i bukspottskörteln, mag-tarmkanalen eller thorax.
Mer information om studien för vårdgivare
> 18 år, patologiskt konfirmerad, väl differentierad, avancerad, icke funktionell NET med ursprung i mag-tarmkanalen, pankreas eller thorax. Tymus, > 1 systemisk beh, lunga, > 1 systemisk beh inkl everolimus, magtarmkanalen > 2 systemiska beh inkl everolimus, progressive sjukdom < 6 mån
Lågt differentierad eller höggradigt neuroendokrin carcinom, adenocarcinoid, goblet cell carcionid, stor- eller småcellig neuroendokrin carcinom, obeh CNS tumör, beh med antikroppar eller immunoterapi < 6 veckor, Lutetium 6 mån
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan