Inloggad som:

Covaxid-KLL

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Covaxid-KLL
Immunologiskt svar efter vaccinering med mRNA vaccin mot covid-19, Comirnaty, hos immunsupprimerade och immunkompetenta personer – en öppen icke randomiserad multicenterstudie i Fas IV
Immunologiskt svar efter vaccinering med mRNA vaccin mot covid-19, Comirnaty, hos immunsupprimerade och immunkompetenta personer – en öppen icke randomiserad multicenterstudie i Fas IV
PLACEHOLDER
Utvärdering av Immunologiskt svar efter vaccinering med mRNA vaccin mot covid-19, Comirnaty, hos immunsupprimerade och immunkompetenta personer
Mer information om studien för vårdgivare
Totalt 90 patienter med KLL, 90 patienter som är Benmärgstransplanterade, 90 patienter med HIV, 90 patienter som är organtransplanerade samt 90 personer med normalt immunförsvar som kontrollgrupp
Genomgången covidinfektion.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2021-04-05)

Tillbaka till listan