Inloggad som:

avslutad_COSTAR

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_COSTAR
A randomised, open-label phase 2/3 study comparing cobolimab + dostarlimab + docetaxel to dostarlimab + docetaxel to docetaxel alone in participants with advanced nonsmall cell lung cancer who have progressed on prior anti-PD-(l)1 therapy and chemotherapy
A randomised, open-label phase 2/3 study comparing cobolimab + dostarlimab + docetaxel to dostarlimab + docetaxel to docetaxel alone in participants with advanced nonsmall cell lung cancer who have progressed on prior anti-PD-(l)1 therapy and chemotherapy
PLACEHOLDER
En öppen randomiserad, fas 2/3 studie som jämför cobolimab + dostarlimab + docetaxel med dostarlimab + docetaxel med docetaxel hos patienter med avancerad icke småcellig lungcancer som har progress på tidigare kemoterapi och anti-PD-(L)1 behandling
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med avancerad/metastaserad icke småcellig lungcancer (NSCLC) som har progredierat på tidigare kemoterapi och immunterapi (Anti-PD-(L)1). Ej mer än två tidigare behandlingar som inkluderas platinum-baserad kemoterapi och en anti-PD-(L)1 antikropp.
Tidigare behandlats med ett anti-PD-(L)1- eller anti-PD-L2-medel som resulterade i permanent avbrott på grund av en AE. Tidigare behandlats med ett anti-TIM-3- eller anti-CTLA-4-medel eller docetaxel. Dokumenterad sensibiliserande EGFR-, ALK- eller ROS-1-mutation
Behandling
Fas 2-3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-11-21)

Tillbaka till listan