Inloggad som:

COR1001

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

COR1001
A Phase 1b, Multicenter, Randomized, Blinded, Placebo-controlled Study to Evaluate the Efficacy of Guselkumab in Subjects with Familial Adenomatous Polyposis
A Phase 1b, Multicenter, Randomized, Blinded, Placebo-controlled Study to Evaluate the Efficacy of Guselkumab in Subjects with Familial Adenomatous Polyposis
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 1
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2021-09-28)

Tillbaka till listan