Inloggad som:

avslutad_CompLEEment-1

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CompLEEment-1
CompLEEment-1
An opel-label, multicenter, phase IIIb study to assess the safety and efficacy of ribociclib (LEE011) in combination with letrozole for the treatment of men and pre/postmenopausal women with hormone receptor-positive (HR+) HER2-negative (HER2-) advanced breast cancer (aBC) with no prior hormonal therapy for advanced disease
PLACEHOLDER
Studien vänder sig till patienter ≥18 år med lokalt avancerad eller metastaserad, HR+, HER2- bröstcancer utan tidigare hormonbehandling för metastaserad sjukdom. Syftet är att utvärdera säkerhet, tolerabilitet & effektivitet vid behandling med ribociclib i kombination med letrozol.
Mer information om studien för vårdgivare
• Patienterna ska ha en avancerad bröstcancer där kurativa behandlingsalternativ saknas • Östrogenreceptorpositiv (ER+) och HER2-negativ bröstcancer • Prestationsförmåga enligt ECOG ska vara 0-2 • Vid screening ska patienten inte ha QTcF intervall som överstiger 450 ms eller en vilopuls på 50 slag
• Patienter som tidigare behandlats med CDK4/6 inhibitorer • Patienter som tidigare behandlats med systemisk hormonterapi för avancerad bröstcancer. • Patienter med kliniskt signifikant, okontrollerad hjärtsjukdom och/eller repolariseringsrubbningar
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-11-25)

Tillbaka till listan