Inloggad som:

avslutad_Commodore BO42161

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Commodore BO42161
En randomiserad, öppen, aktivt kontrollerad multicenterstudie i fas III för att utvärdera effekten och säkerheten av crovalimab jämfört med eculizumab hos vuxna och ungdomar med paroxysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) som behandlas med komplementhämmare
A PHASE III, RANDOMIZED, OPEN-LABEL, ACTIVE-CONTROLLED, MULTICENTER STUDY EVALUATING THE EFFICACY AND SAFETY OF CROVALIMAB VERSUS ECULIZUMAB IN PATIENTS WITH PAROXYSMAL NOCTURNAL HEMOGLOBINURIA (PNH) CURRENTLY TREATED WITH COMPLEMENT INHIBITORS
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Age 12 years at time of signing Informed Consent Form or Assent Form. Body weight 40 kg at screening.Documented diagnosis of PNH, confirmed by high sensitivity flow cytometry evaluation of WBCs with granulocyte or monocyte clone size of 10%, within 6 months prior to randomization
Current or previous treatment with a complement inhibitor. Platelet count 30000/mm3 at screening. ANC 500/L at screening. History of allogeneic bone marrow transplantation
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-09-26)

Tillbaka till listan