Inloggad som:

avslutad_COMBI-I

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_COMBI-I
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie jämförande kombinationen av PDR001, dabrafenib och trametinib hos tidigare obehandlade patienter med inoperabel eller metastaserande BRAF V600 muterat melanom.
A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III study comparing the combination of PDR001, dabrafenib and trametinib versus placebo, dabrafenib and trametinib in previously untreated patients with unresectable or metastatic BRAF V600 mutant melanoma
PLACEHOLDER
En studie där tablettbehandlingen trametinib + dabrafenib kombineras med studieläkemedel PDR001(immunoterapi) eller placebo. Studieläkemedel/placebo ges som infusion var fjärde vecka och tabletterna tas dagligen. Regelbundna kontroller görs i form av bl a röntgen, ögonundersökningar och blodprover.
Mer information om studien för vårdgivare
Inoperabelt eller metastaserat Malignt melanom med BRAF V600-mutation. Mätbar sjukdom på röntgen. Ålder ≥ 18. Tillräckligt bra benmärg- och organfunktion (mäts med blodprover). God hjärtfunktion.
Aktiva hjärnmetastaser. Ögon- och slemhinnemelanom. Tidigare systemisk behandling mot spridd sjukdom. Autoimmun sjukdom (vissa undantag). Pneumonit och interstitiell lungsjukdom. Organtransplanterad. Övrig malign sjukdom (vissa undantag). Vissa ögonsjukdomar, hjärtproblematik och graviditet.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan