Inloggad som:

avslutad_Combi-APlus

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Combi-APlus
COMBI-Aplus: en öppen studie (fas IIIb) av dabrafenib i kombination med trametinib vid adjuvant behandling av stadium III BRAF V600 mutationspositiva melanom efter fullständig resektion för att utvärdera feberrelaterade händelser vid användande av en biverkningshanteringsalgoritm för pyrexi.
Open-label, phase IIIb study of dabrafenib in COMBInation with trametinib in the Adjuvant treatment of stage III BRAF V600 mutation-positive melanoma after complete resection to evaluate the impact on pyrexia related outcomes of an adapted pyrexia AE-management algorithm (Plus)
PLACEHOLDER
patienter med BRAV V600 i stadium IIIB som utfört en komplett resektion ges adjuvantbehandling med dabrafenib i kombination med trametinib. Uppföljningsfokus av feberrelaterade händelser med hjälp av pyrexia-agoritm.
Mer information om studien för vårdgivare
BRAF V600 Stadium IIIb Komplett resektion utförd inom 12 veckor innan beh.start.
tidigare adjuvant behandling eller kvarvarande sjukdom. ögonmelanom
Behandling
Fas 4
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan