Inloggad som:

COLON-Z

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

COLON-Z
Utvärdering av tumörtillväxt och onkologisk behandling hos patienter med primär tjocktarmscancer med Zebra fisk Embryo Model
Protocol for Evaluation of Oncological Treatment in Patients With CRLM Using Zebra Fish Avatars-may This Model Improve Resection Rates and Survival in Patients With Upfront Non-resectable Metastatic Disease
PLACEHOLDER
I denna studie kommer vi att implantera en del av patientens tumörvävnad i ett zebrafiskembryo och utvärdera tumörtillväxt och frekvens av metastaserande sjukdom samt svar på given onkologisk behandling
Mer information om studien för vårdgivare
Bekräftad eller misstänkt diagnos enligt beskrivning i kapitel 7.1 Patient med tjocktarmscancer planerad för operation Ålder 18 år eller äldre Patienten kan förstå muntlig och skriftlig information
Patienten vill inte delta Ålder yngre än 18 år Patienten kan inte förstå det verbala och skriftliga
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-09)

Tillbaka till listan