Inloggad som:

avslutad_CodeBreak200

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CodeBreak200
En randomiserad, öppen fas 3-multicenterstudie med aktiv kontroll av AMG 510 jämfört med docetaxel för behandling av personer med tidigare behandlad, lokalt avancerad och inoperabel eller metastaserad NSCLC med muterad KRAS p.G12.
A Phase 3 Multicenter, Randomized, Open Label, Active-controlled, Study of AMG 510 Versus Docetaxel for the Treatment of Previously Treated Locally Advanced and Unresectable or Metastatic NSCLC Subjects With Mutated KRAS p.G12C
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att utvärdera effekterna av AMG 510 jämfört med docetaxel hos tidigare behandlade försökspersoner med KRAS p.G12C-muterad icke-småcellig lungcancer och om studieläkemedlet orsakar eventuella biverkningar.
Mer information om studien för vårdgivare
Lokalt avancerad/metastaserad Icke-småcellig lungcancer, KRAS p.G12C-mutation, skall ha erhållit (och progredierat efter) platinumdubblett (ej docetaxel) samt immunterapi, gott allmäntillstånd, mätbar sjukdom på röntgen.
Tidigare Docetaxelbehandling för avancerad eller spridd sjukdom, blanddiagnos av småcellig- och icke-småcellig lungcancer, aktiva hjärnmetastaser, vätska i lunga eller buk som kräver uttappning oftare än månadsvis, svår hjärtsjukdom, annan cancer senaste tre åren (undantag finns).
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-15)

Tillbaka till listan