Inloggad som:

avslutad_COBC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_COBC
Öppen randomiserad studie för att jämföra skillnaden och frekvens av kardiotoxicitet mellan ordinarie cancervård och tillägg med kardiologisk riskvärdering och tidig intervention vid cytostatikabehandling.
Cardio-Oncology Breast Cancer (COBC) study.
PLACEHOLDER
Patienter med nydiagnostiserad bröstcancer som erhåller neoadjuvant eller adjuvant cytostatikabehandling med eller utan trastuzumab randomiseras mellan extra hjärtuppföljning med extra hjärt-eko och hjärt prover eller standarduppföljning.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med nydiagnostiserad bröstcancer som i enlighet med aktuellt vårdprogram för bröstcancerbehandling erhåller neoadjuvan
Känd och behandlad hjärtsjukdom; ischemisk hjärtsjukdom, hjärtarytmier, hjärtsvikt och klaffsjukdom. Tidigare cancersjukdom.
Observation
Fas 1
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan