Inloggad som:

Cloudin-6 BNT211-01

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Cloudin-6 BNT211-01
Phase I/IIa, first-in-human, open-label, dose escalation trial with expansion cohorts to evaluate safety and preliminary efficacy of CLDN6 CAR-T with or without CLDN6 RNA-LPX in patients with CLDN6-positive relapsed or refractory advanced solid tumors
Phase I/IIa, first-in-human, open-label, dose escalation trial with expansion cohorts to evaluate safety and preliminary efficacy of CLDN6 CAR-T with or without CLDN6 RNA-LPX in patients with CLDN6-positive relapsed or refractory advanced solid tumors
PLACEHOLDER
Detta är en öppen fas I-IIa studie, First in Man, med doseskalering. Studien består av tre delar. Del 1 omfattar behandling med doseskalering av CLDN6 CAR-T tills högsta tolererade dos eller rekommenderad fas 2 dos uppnåtts. Del 2 omfattar tilläggsbehandling med vaccinet CLDN6 RNA-LPX. Del 3 påbörjas då rekommenderad fas 2 dos fastställts av en särskild säkerhetskommitté och andra patientkohorter kan då inkluderas i studien.
Mer information om studien för vårdgivare
Refraktära eller recidiverade långt framskridna solida tumörer. Patienterna måste ha en CLDN6-positiv tumör och ha en mätbar sjukdom per Recist 1.1 En histologiskt konfirmerad solid tumör som är metastaserad eller ej opererbar där standardbehandling ej har klinisk nytta.
se studieprotokoll
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan