Inloggad som:

CLEE011A2207

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CLEE011A2207
En fas II studie för att utvärdera säkerhet och effekt av 400 mg ribociklib i kombination med letrozol till pre/postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv och HER2-negativ avancerad bröstcancer
A phase II, multicenter, randomized, open-label study to evaluate the safety and efficacy of 400 mg of ribociclib in combination with non-steroidal aromatase inhibitors for the treatment of pre- and postmenopausal women with hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer who received no prior therapy for advanced disease
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att undersöka om en lägre dos av ribociklib (400 mg) i kombination med hormonbehandling har likvärdig behandlingseffekt som ribociklib 600 mg i kombination med hormonbehandling. Studien avser också undersöka om en mer gynnsam biverkningsprofil uppnås.
Mer information om studien för vårdgivare
* Pre- och postmenopausala kvinnor enligt definition i protokollet; * Verifierad diagnos av östrogenreceptorpositiv (ER+) och/eller progesteronreceptorpositiv PgR+ bröstcancer; * HER-2 negativ
*Tidigare anticancerbehandling för avancerad bröstcancer; * Kontinuerlig behandling med kortikosteroider; * Pågående hjärtsjukdom eller nedsatt hjärtfunktion
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-05-25)

Tillbaka till listan