Inloggad som:

avslutad_CLEE011A2207

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CLEE011A2207
En fas II studie för att utvärdera säkerhet och effekt av 400 mg ribociklib i kombination med letrozol till pre/postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv och HER2-negativ avancerad bröstcancer
A phase II, multicenter, randomized, open-label study to evaluate the safety and efficacy of 400 mg of ribociclib in combination with non-steroidal aromatase inhibitors for the treatment of pre- and postmenopausal women with hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer who received no prior therapy for advanced disease
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att undersöka om en lägre dos av ribociklib (400 mg) i kombination med hormonbehandling har likvärdig behandlingseffekt som ribociklib 600 mg i kombination med hormonbehandling. Studien avser också undersöka om en mer gynnsam biverkningsprofil uppnås.
Mer information om studien för vårdgivare
* Pre- och postmenopausala kvinnor enligt definition i protokollet; * Verifierad diagnos av östrogenreceptorpositiv (ER+) och/eller progesteronreceptorpositiv PgR+ bröstcancer; * HER-2 negativ
*Tidigare anticancerbehandling för avancerad bröstcancer; * Kontinuerlig behandling med kortikosteroider; * Pågående hjärtsjukdom eller nedsatt hjärtfunktion
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-10-04)

Tillbaka till listan