Inloggad som:

avslutad_Citadel-203

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Citadel-203
En öppen , multicenter, randomiserad fas 2-studie för jämförelse mellan INCB050465, en P13ko-hämmare och Idelalisib vid återfall eller refraktärt follikulärt lymfom (CITADEL-203)
A phase 2, Multicenter, Open-Label Study of INCB050465, a P13Kd Inhibitor in Relapsed or Refractory Follicular Lymphoma
PLACEHOLDER
Citadel-203 är en studie där patienter med follikulärt lymfom i tredje eller senare recidiv behandlas med PI3K-delta-hämmaren INCB50465.
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan