Inloggad som:

avslutad_CIRKOS

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CIRKOS
Cirkulerande virus-DNA och andra biomarkörers betydelse för diagnostik och uppföljning av skivepitelcancer inom huvudhalsområdet
Cirkulerande virus-DNA och andra biomarkörers betydelse för diagnostik och uppföljning av skivepitelcancer inom huvudhalsområdet
PLACEHOLDER
provtagningsstudie på patienter som opererat bort sin Huvud-halscancer för att identifiera ev cirkulerande tumörceller i blod
Mer information om studien för vårdgivare
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan