Inloggad som:

avslutad_CheckMate 498, CA209-498

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CheckMate 498, CA209-498
En randomiserad, öppen fas III studie av nivolumab jämfört med temozolomid, vardera tillsammans med strålbehandling till nydiagnosticerade vuxna med ometylerad glioblastom.
A Randomized Phase 3 Open Label Study of Nivolumab vs Temozolomide Each in Combination with Radiation Therapy in Newly Diagnosed Adult Subjects with Unmethylated MGMT (tumor O-6-methylguanine DNA methyltransferase) Glioblastoma (CheckMate 498: CHECKpoint Pathway and Nivolumab Clinical Trial Evaluation 498)
PLACEHOLDER
Studien prövar om strålbehandling med tillägg av nivolumab är bättre än strålbehandling med temozolomid för patienter med nydiagnosticerat glioblastom med ometylerat MGMT.
Mer information om studien för vårdgivare
Nydiagnosticerat glioblastom, som opererats med mer än 20% resektion. Ometylerat MGMT enligt central testning. Gott allmäntillstånd (Karnofsky >70), inget eller litet steroidbehov.
Tidigare behandling för glioblastom. Sekundärt glioblastom, känd IDH-mutation. Autoimmun sjukdom, symtomatisk interstitiell lungsjukdom.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan