Inloggad som:

avslutad_CheckMate 548, CA209-548

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CheckMate 548, CA209-548
En randomiserad enkelblind fas II studie av temozolomid tillsammans med samtidig strålbehandling kombinerat med nivolumab eller placebo till nyligen diagnosticerade vuxna med metylerad glioblastom.
A Randomized Phase 2 Single Blind Study of Temozolomide plus Radiation Therapy combined with Nivolumab or Placebo in Newly Diagnosed Adult Subjects with MGMT-Methylated (tumor O6-methylguanine DNA methyltransferase) Glioblastoma.
PLACEHOLDER
Studien prövar om tillägg av nivolumab till strålbehandling med samtidig temozolomid förbättrar överlevnaden för vuxna patienter med nydiagnosticerat glioblastom med metylerat MGMT.
Mer information om studien för vårdgivare
Nydiagnosticerat glioblastom, som opererats med mer än 20% resektion. Metylerat MGMT enligt central testning. Inklusion i Checkmate 498 ska ha gjorts men patienten har fått gå ur pga metylering. Gott allmäntillstånd (Karnofsky >70), inget eller litet steroidbehov (högst 3 mg betametason).
Tidigare behandling för glioblastom. Sekundärt glioblastom, känd IDH-mutation. Autoimmun sjukdom, symtomatisk interstitiell lungsjukdom. Annan malignitet senaste 3 åren.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan