Inloggad som:

avslutad_CheckMate 908

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CheckMate 908
En fas 1b/2 studie av Nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab hos barn med höggradig hjärntumör
Phase Ib /II Clinical Trial of Nivolumab Monotherapy and Nivolumab in Combination With Ipilimumab in Pediatric Subjects With High Grade Primary CNS Malignancies
PLACEHOLDER
En studie som undersöker säkerhet, tolerabilitet, total respektive progressionsfri överlevnad vid öppen behandling med nivolumab enbart eller i kombination med ipilimumab. 160 patienter kommer att behandlas globalt
Mer information om studien för vårdgivare
Barn och unga vuxna med nyligen diagnosticerad pons gliom eller andra recidiverande höggradiga hjärntumörer som fått standardbehandling och inga potentiellt kurativa behandlingar återstår. Inget eller litet steroidbehov.
Stora hjärntumörer (diameter > 6 cm) eller risk för inklämning eller medellinjeförskjutning. Autoimmun sjukdom. Karnofsky/Lansky > 60
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan