Inloggad som:

CheckMate 901, CA209-901

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CheckMate 901, CA209-901
En fas 3, oblindad, randomiserad studie med Nivolumab kombinerat med Ipilimumab, eller med standardbehandling, jämfört med standarbehandling hos patienter med tidigare inoperabelt obehandlat eller metastaserat urotelialt carcinom.
A Phase 3, Open-label, Randomized Study of Nivolumab Combined With Ipilimumab, or With Standard of Care Chemotherapy, Versus Standard of Care Chemotherapy in Participants With Previously Untreated Unresectable or Metastatic Urothelial Cancer
PLACEHOLDER
Studiens primära frågeställning är att jämföra effekten av kombinationsbehandling med nivolumab och ipilimumab med effekten av kombinationsbehandling med gemcitabin och karboplatin hos patienter med tidigare obehandlat inoperabelt eller metastaserat urotelialt carcinom som inte kan få cisplatin.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienten skall ha tidigare obehandlat inoperabelt eller metastaserat urotelialt carcinom. För patienter med metastaserad sjukdom måste minst 12 månader passerat mellan sista cytostatikabehandling och progress.
Tidigare cancersjukdom om den inte är i komplett remission sedan minst 3 år. Sjukdomstillstånd som enl läkaren kan göra studien olämplig för patienten.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Jan Sundberg (2022-05-18)

Tillbaka till listan