Inloggad som:

CheckMate 76K (CA20976K)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CheckMate 76K (CA20976K)
En dubbel-blind randomiserad fas 3 studie av tilläggsbehandling i form av immunterapi med Nivolumab jämfört med placebo efter operation av melanom
A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study of Adjuvant Immunotherapy with Nivolumab
PLACEHOLDER
Studien vänder sig till patienter med melanom st IIB/C (histologically confirmed melanoma that is completely surgically resected, with documented negative margins and a negative sentinel lymph node biopsy). Syftet är att studera nyttan (RFS) av nivolumab monoterapi för att förebygga återfall. Randomisering 2:1 till nivolumab eller placebo
Mer information om studien för vårdgivare
Male and female participants (18 years of age) with completely resected stage IIB or IIC melanoma Participants must have had a negative sentinel lymph node biopsy Has not been previously treated for melanoma
History of ocular and mucosal melanoma A condition requiring systemic treatment with corticosteroids or other immunosuppressive medications Prior treatment with an anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-PD-L2, anti-CD137, anti-CTLA-4 antibody
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Jenny Gustafsson (2021-02-11)

Tillbaka till listan