Inloggad som:

avslutad_CheckMate 73L

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CheckMate 73L
En fas 3-studie av nivolumab och kemoradioterapi följt av nivolumab och ipilimumab eller nivolumab jämfört med kemoradioterapi, följt av durvalumab vid lokalt avancerad icke-småcellig lungcancer
A Phase 3, Randomized, Open Label Study to Compare Nivolumab Plus Concurrent Chemoradiotherapy (CCRT) Followed by Nivolumab Plus Ipilimumab or Nivolumab Plus CCRT Followed by Nivolumab vs CCRT Followed by Durvalumab in Previously Untreated, Locally Advanced Non-small Cell Lung Cancer (LA NSCLC)
PLACEHOLDER
En öppen fas 3-studie där tre olika behandlingsarmar utvärderas för att behandla lokalt avancerad (ej spridd), icke-småcellig lungcancer hos patienter som nyligen har diagnostiserats och tidigare inte fått någon behandling för sin lungcancer. Studien delas in i 3 faser: Screening, behandling och uppföljning. De tre olika behandlingsarmarna är: A.) Nivolumab + cytostatika + strålning, följt av nivolumab + ipilimumab som underhållsbehandling i upp till ett år B.) Nivolumab + cytostatika + strålning, följt av nivolumab som underhållsbehandling i upp till ett år C.) Cytostatika + strålning, följt av durvalumab som underhållsbehandling i upp till ett år
Mer information om studien för vårdgivare
ECOG performance status ≤1 Lokalt avancerad stadium IIIA, IIIB eller IIIC (T1-2 N2-3 M0, T3 N1-3 M0 eller T4 N0-3 M0) histologiskt bekräftad NSCLC Nydiagnostiserad och behandlingsnaiv, ingen tidigare lokal eller systemisk anticancerbehandling som primärterapi för lokalt avancerad sjukdom
Aktiv infektion som krävt systemisk behandling inom 14 dagar före randomisering Tidigare organ- eller vävnadstransplantation som kräver systemisk användning av immunsuppressiva medel Tidigare strålbehandling av thorax
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan