Inloggad som:

avslutad_CheckMate 714, CA209-714

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CheckMate 714, CA209-714
En randomiserad, dubbelblind fas 2-studie av nivolumab i kombination med ipilimumab jämfört med nivolumab i kombination med placebo vid återkommande eller metastaterande skivepitelcancer i huvud och hals
A Double-Blind, Randomized, Two Arm Phase 2 Study of Nivolumab in Combination With Ipilimumab Versus Nivolumab in Combination With Ipilimumab Placebo in Recurrent or Metastatic Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck
PLACEHOLDER
En studie som undersöker om ipilimumab ökar effekten av nivolumab på platinumresistent återkommande/metastaterande HH-skivepitelcancer. 315 patienter kommer att randomiseras globalt i förhållandet 2:1 till nivolumab + ipilimumab eller nivolumab + placebo.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med metastatisk eller återkommande histologiskt verifierad skivepitelcancer i munhåla, svalg, struphuvud som inte är mottaglig för behandling med botande intention (kirurgi eller strålbehandling med eller utan kemoterapi) . Mätbar sjukdom enligt Recist 1.1, ECOG status 0-1
Obehandlade CNS metastaser. Får inte behandlats med systemisk anti-cancer behandling för återkommande/metastaterande cancer
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan