Inloggad som:

avslutad_CheckMate 451, CA209-451

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CheckMate 451, CA209-451
En randomiserad, multicenter, dubbelblind, fas 3-studie av nivolumab, nivolumab i kombination med ipilimumab eller placebo som underhållsbehandling av patienter med utbredd småcellig lungcancer (ED-SCLC) efter avslutad platinabaserad första linjens kemoterapi
A Randomized, Multicenter, Double-Blind, Phase 3 Study of Nivolumab, Nivolumab in Combination With Ipilimumab, or Placebo as Maintenance Therapy in Subjects With Extensive-Stage Disease Small Cell Lung Cancer (ED-SCLC) After Completion of Platinum-based First Line Chemotherapy (CheckMate 451: CHECKpoint Pathway and nivoluMAb Clinical Trial Evaluation 451)
PLACEHOLDER
Patienter med småcellig lungcancer, som fått behandling med platinum-baserad cytostatika och uppnått respons eller stabil sjukdom, lottas till ett av tre behandlingsalternativ: nivolumab , nivolumab i kombination med ipilimumab eller placebo. Behandlingen fortsätter så länge man har nytta av den.
Mer information om studien för vårdgivare
Småcellig lungcancer. Fått 3-4 cykler cytostatika, svarat på behandling med minst stabil sjukdom. Kan randomiseras senast 9 veckor efter sista cytostatikabehandlingen. Tumörprov måste finns tillgängligt att skicka in. Över 18 år.
CNS-metastaser som ger symtom. Strålbehandling mot thorax. Vätska i lungsäcken. Tidigare cancersjukdom utom om den är i komplett remission sedan minst 2 år. Sjukdomstillstånd som enl läkaren kan göra studien olämplig för patienten.Förhöjda levervärden inom specificerade gränser. Graviditet, amning.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-02-05)

Tillbaka till listan