Inloggad som:

CheckMate 274, CA209-274

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CheckMate 274, CA209-274
En fas 3, randomiserad, dubbelblind multicenterstudie av nivolumab jämfört med placebo hos patienter med invasivt urotelialt carcinom som löper stor risk för återfall.
A Phase 3 Randomized, Double-blind, Multi-center Study of Adjuvant Nivolumab Versus Placebo in Subjects With High Risk Invasive Urothelial Carcinoma (CheckMate 274: CHECKpoint Pathway and nivoluMAb Clinical Trial Evaluation 274)
PLACEHOLDER
Patienter med invasivt urotelialt carcinom i antingen urinblåsan eller de övre urinvägarna (urinledaren eller njurbäckenet), som har genomgått en radikal kirurgi och bedöms ha hög risk för återfall i sjukdomen att inkluderas och randomizeras till antingen nivolumab eller placebo.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienten skall ha invasivt urotelialt carcinom och ska ha genomgått radikal kirurgi inom 90 dagar innan randomisering i studien. Både patienter som behandlats med och som inte behandlats med cisplatinbaserad cytostatika kommer att kunna inkluderas i studien.
Tidigare adjuvant cytostatika- eller strålbehandling efter operation. Tidigare cancersjukdom om den inte är i komplett remission sedan minst 3 år. Sjukdomstillstånd som enl läkaren kan göra studien olämplig för patienten.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Administrator (2018-02-14)

Tillbaka till listan