Inloggad som:

avslutad_CheckMate 401, CA209-401

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CheckMate 401, CA209-401
Klinisk prövning av nivolumab (BMS-936558) i kombination med ipilimumab följt av nivolumab som monoterapi som förstahandsbehandling för patienter med histologiskt bekräftat melanom i stadium III (icke resektabelt) eller i staium IV.
Clinical Trial of Nivolumab (BMS-936558) Combined with Ipilimumab Followed by Nivolumab Monotherapy as First-Line Therapy of Subjects with Histologically Confirmed Stage III (Unresectable) or Stage IV Melanoma CheckMate 401: CHECKpoint Pathway and nivoluMAb Clinical Trial Evaluation 401
PLACEHOLDER
Enarmad studie som undersöker säkerhet och toxicitet då kombinationsbehandling med nivolumab och ipilimumab ges till patienter med malignt melanom i stadium III och IV, som inte tidigare fått någon tidigare medicinsk behandling. Behandlingen fortsätter så länge man har nytta av den
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med nydiagnostiserad icke resektabelt/metastaserat malignt melanom utan tidigare systemisk onkologisk behandling mot metastaserat melanom, som är histologiskt bekräftat med stadium III eller IV (inkl mucosal och okulärt melanom).
Hjärnmetastaser som ger symtom. Tidigare behandling med immunonkologiska läkemedel. Aktiv autoimmun sjukdom (vissa tillåts). Sjukdomstillstånd/blodvärden som enligt läkaren kan göra studien olämplig för patienten. Graviditet, amning
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan