Inloggad som:

avslutad_CETMET

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CETMET
Randomiserad fasII studie med cetuximab i kombination med 5-FU och cisplatin eller carboplatin jämfört med cetuximab i kombination med paclitaxel och carboplatin vid behandling av patienter med återfall eller metastaserad huvud/hals -cancer
A multicentre, randomised study with cetuximab (Erbitux®) in combination with 5-FU and cisplatin or carboplatin versus CETuximab (Erbitux®) in combination with paclitaxel and carboplatin for treatment of patients with relapsed or METastatic squamous cell carcinoma of the head and neck
PLACEHOLDER
Patienter med återfall och/eller metastaserad skivepitelcancer i huvud och halsområdet. Randomisering mellan Erbitux, 5-FU och Cisplatin eller Karboplatin och Erbitux i kombination med Paklitaxel och Karboplatin.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt/cytologiskt verifierad skivepitelcancer i huvud-halsregionen.
Cancer från nasopharynx och paranasal sinus. Tidigare behandlad för metastatisk sjukdom eller återfall av skivepitelcancer från huvud hals.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan