Inloggad som:

CERTIS1

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CERTIS1
A Modular Phase I/IIa, Open-label, Multi-centre Study to Assess the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics (PK), Pharmacodynamics (PD) and Preliminary Efficacy of Ascending Doses of AZD9574 as Monotherapy and in Combination with Anti-cancer Agents in Patients with Advanced Solid Malignancies (CERTIS1)
A Modular Phase I/IIa, Open-label, Multi-centre Study to Assess the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics (PK), Pharmacodynamics (PD) and Preliminary Efficacy of Ascending Doses of AZD9574 as Monotherapy and in Combination with Anti-cancer Agents in Patients with Advanced Solid Malignancies (CERTIS1)
PLACEHOLDER
En modulär, öppen multicenterstudie i fas I/IIa för bedömning av säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik (PK), farmakodynamik (PD) och primär effekt av stigande doser av AZD9574 som monoterapi och i kombination med anticancerläkemedel hos patienter med avancerade solida maligniteter.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med avancerade solida maligniteter med BRCA 1/2, PALB2 eller RAD51 C/D mut,
Patienter med ett BMI > 30,0 kg/m2 eller kroppsvikt > 100,0 kg
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Caroline Brav (2024-02-07)

Tillbaka till listan