Inloggad som:

CASSIOPEIA _ CCTL019G2201J

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CASSIOPEIA _ CCTL019G2201J
En fas II-studie av tisagenlekleucel som första linjens behandling hos barn och unga vuxna med akut lymfatisk B-cellsleukemi med minimal kvarvarande sjukdom (MRD) efter avslutad konsolideringsbehandling
A phase II trial of tisagenlecleucel in first-line high-risk (HR) pediatric and young adult patients with B-cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) who are minimal residual disease (MRD) positive at the end of consolidation (EOC)
PLACEHOLDER
En fas II-studie av tisagenlekleucel som första linjens behandling hos barn och unga vuxna med akut lymfatisk B-cellsleukemi med minimal kvarvarande sjukdom (MRD) efter avslutad konsolideringsbehandling
Mer information om studien för vårdgivare
CD19 akut lymfatisk B-cellsleukemi. Barn och unga vuxna i åldern 1–25 år vid screeningfas med HR B-ALL med MRD positiv at EOC efter första behandlingen.
Huvudsakliga: M3 benmärg (≥25 % blaster enligt morfologiska kriterier) vid avslutandet av första linjens induktionsbehandling. M2 (≥5 % blaster enligt morfologiska kriterier) eller M3 i benmärg eller persisterande extramedullär sjukdom vid avslutandet av första linjens konsolideringsbehandling.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-10-02)

Tillbaka till listan