Inloggad som:

avslutad_CCS1477-02

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CCS1477-02
En öppen fas I/IIa studie för att utvärdera säkerhet och effekt för CCS1477 som monobehandling hos patienter med avancerad hematologisk malignitet.
An open-label Phase I/IIa study to evaluate the safety and efficacy of CCS1477 as monotherapy in patients with advanced haematological malignancies.
PLACEHOLDER
Studien kommer att titta på säkerheten och tolerabilitet av CCS1477 (som tas per os) hos patienter med blodcancer som akut myeloisk leukemi (AML), myelodysplastiskt syndrom (MDS), multipelt myelom (MM) och non Hodgkins lymfom (NHL).
Mer information om studien för vårdgivare
Akut myeloisk leukemi (AML), myelodysplastiskt syndrom (MDS), multipelt myelom (MM) och non Hodgkins lymfom (NHL) som erhållit standardbehandling.
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-11-21)

Tillbaka till listan