Inloggad som:

avslutad_CCS1477-01

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CCS1477-01
En öppen fas I/IIa studie för att utvärdera säkerhet och effektivitet för CCS1477 som monobehandling och i kombination hos patienter med avancerade solida/metastaserande tumörer.
An open-label Phase I/IIa study to evaluate the safety and efficacy of CCS1477 as monotherapy and in combination in patients with advanced solid/metastatic tumours
PLACEHOLDER
Denna studie kommer att titta på säkerhet och effekt hos CCS1477 som tas per os. Tillväxten av vissa cancerceller är mycket beroende av hormonsignaler och i synnerhet funktionen hos androgenreceptorn (AR). Denna studie kommer att se om specifika tumörtyper kan ha nytta av behandling med detta nya läkemedel.
Mer information om studien för vårdgivare
Patient med avancerad/metastaserad prostatacancer eller solida tumörer som bedöms vara känsliga för p300/CBP inhibition som erhållit standardbehandling.
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-08-28)

Tillbaka till listan