Inloggad som:

avslutad_CCCS-COVID-CAST-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CCCS-COVID-CAST-studien
Effekter på patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation eller cellterapi av COVID-19 inklusive effekter av att skydda patienter from smitta.
Effekter på patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation eller cellterapi av COVID-19 inklusive effekter av att skydda patienter from smitta.
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan