Inloggad som:

CC-90010-GBM-002

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CC-90010-GBM-002
EN FAS 1B, ÖPPEN STUDIE FÖR ATT FINNA DEN MEST OPTIMALA BEHANDLINGSDOSEN AV STUDIELÄKEMEDLET CC-90010 I KOMBINATION MED TEMOZOLOMIDE MED ELLER UTAN STRÅLBEHANDLING HOS PATIENTER MED NYLIGEN DIAGNOSTICERAT GLIOBLASTOM.
A PHASE 1B, OPEN-LABEL, DOSE-FINDING STUDY OF CC-90010 IN COMBINATION WITH TEMOZOLOMIDE WITH OR WITHOUT RADIATION THERAPY IN SUBJECTS WITH NEWLY DIAGNOSED GLIOBLASTOMA.
PLACEHOLDER
Standardbehandlingen i Sverige mot glioblastom är för närvarande en kombination av operation, strålbehandling, temozolomid (TMZ) och ibland TTFields (elektriska fält). Syftet med den här studien är att undersöka om en kombination av CC-90010 och TMZ med eller utan strålbehandling kan få sjukdomen under kontroll och att testa säkerheten (eventuella positiva eller negativa effekter) hos CC-90010 när det används tillsammans med standardbehandlingen TMZ med eller utan strålbehandling.
Mer information om studien för vårdgivare
- Ålder över 18 år - Nyligen diagnosticerat, histologiskt bekräftat grad 4 glioblastom - Förväntad överlevnad över 6 månader - ECOG status 0-1 - Stabil steroiddos, eller i nedtrappningsdos
- Tidigare cellgiftsbehandling eller annan anticancermedicinering mot glioblastom - Symptomatisk blödning - Känd symptomatisk akut eller kronisk pankreatit - LVEF mindre än 45 %
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Jan Sundberg (2022-05-16)

Tillbaka till listan