Inloggad som:

CC-90010-GBM-002

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CC-90010-GBM-002
EN FAS 1B, ÖPPEN STUDIE FÖR ATT FINNA DEN MEST OPTIMALA BEHANDLINGSDOSEN AV STUDIELÄKEMEDLET CC-90010 I KOMBINATION MED TEMOZOLOMIDE MED ELLER UTAN STRÅLBEHANDLING HOS PATIENTER MED NYLIGEN DIAGNOSTICERAT GLIOBLASTOM.
A PHASE 1B, OPEN-LABEL, DOSE-FINDING STUDY OF CC-90010 IN COMBINATION WITH TEMOZOLOMIDE WITH OR WITHOUT RADIATION THERAPY IN SUBJECTS WITH NEWLY DIAGNOSED GLIOBLASTOMA.
PLACEHOLDER
Standardbehandlingen i Sverige mot glioblastom är för närvarande en kombination av operation, strålbehandling, temozolomid (TMZ) och ibland TTFields (elektriska fält). Sverige är med i del B av studien där strålbehandling och TMZ ges med eller utan kombination av CC-90010 (ett nytt experimentellt läkemedel) för att undersöka effekt och säkerhet.
Mer information om studien för vårdgivare
- Ålder över 18 år - Nyligen diagnosticerat, histologiskt bekräftat grad 4 glioblastom - Förväntad överlevnad över 6 månader - ECOG status 0-1 - Stabil steroiddos, eller i nedtrappningsdos
- Tidigare cellgiftsbehandling eller annan anticancermedicinering mot glioblastom - Symptomatisk blödning - Känd symptomatisk akut eller kronisk pankreatit - LVEF mindre än 45 %
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Caroline Brav (2023-11-02)

Tillbaka till listan