Inloggad som:

Cassiopeia

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Cassiopeia
En fas II-studie av tisagenlekleucel som första linjens behandling hos barn och unga vuxna med akut lymfatisk B-cellsleukemi med minimal kvarvarande sjukdom (MRD) efter avslutad konsolideringsbehandling
A phase II trial of tisagenlecleucel in first-line high-risk (HR) pediatric and young adult patients with B-cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) who are minimal residual disease (MRD) positive at the end of consolidation (EOC) therapy
PLACEHOLDER
Att fastställa effekt och säkerhet av tisagenlekleucel hos pediatriska och unga vuxna högriskpatienter med de novo-B-ALL som fått första linjens behandling och är MRD-positiva efter konsolideringsbehandling
Mer information om studien för vårdgivare
- CD19-uttryckande akut lymfatisk B-cellsleukemi - De novo högrisk-B-ALL enligt NCI som erhållit första linjens behandling, med MRD ≥0,01 % efter konsolideringsbehandling. Benmärg efter konsolideringsbehandling samlas in före screening och analyseras för MRD på centrallaboratorium. - Ålder 1 til
Huvudsakliga exklusionskriterier: - M3 benmärg (≥25 % blaster enligt morfologiska kriterier) vid avslutandet av första linjens induktionsbehandling - M2 (≥5 % blaster enligt morfologiska kriterier) eller M3 i benmärg eller persisterande extramedullär sjukdom vid avslutandet av första linjens konso
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Anna Schröder Håkansson (2023-07-14)

Tillbaka till listan