Inloggad som:

CARMA-01

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CARMA-01
En fas I/IIa multicenterstudie som utvärderar säkerheten och effekten av CAR20(NAP)-T hos patienter med recidiverande/refraktärt B-cellslymfom
A Phase I/IIa multicenter study evaluating the safety and efficacy of CAR20(NAP)‐T in patients with relapsed/refractory B cell lymphoma
PLACEHOLDER
Studien syftar till att utvärdera säkerheten och effekten av en dos CAR20(NAP)-T-celler hos patienter med recidiverande och/eller refraktära B-cellsmaligniteter, genom att studera tolerans, toxicitet, biologiska effekter och antitumörsvar.
Mer information om studien för vårdgivare
*Signed informed consent. *Relapsed or refractory CD20+ diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), mantle cell lym-phoma (MCL) or indolent lymphoma. * The patient should have been treated with at least two lines of therapy and have no curative treatment option,
*Other CD20 positive lymphomas (e.g., Burkitt lymphoma, primary CNS lymphoma, plasmablastic lymphoma or CLL transformed to DLBCL/HGBL (Richter transformation)).*Any significant medical or psychiatric illness that would prevent the subject from giving informed consent
Behandling
Fas 1-2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2024-05-13)

Tillbaka till listan