Inloggad som:

Carfilzomib

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Carfilzomib
Fas 1b/2 studie av Karfilzomib i kombination med induktionskemoterapihos barn med recidivierande eller refraktär akut lymfatisk leukemi
Phase 1b/2 study of Carfilzomib in combination with induction chemotherapy in children with relapsed or refractory acute lymphoblastic leukemia
PLACEHOLDER
Studien utgörs av två delar: Induktionskemoterapi och ev konsolideringskemoterapi. Under studien utvärderas sidoeffekter av Karfilzomib i kombination med kemoterapi. Alla som deltar kommer att få Karfilzomib.
Mer information om studien för vårdgivare
Bland annat, i korthet: 1. Diagnostisterad med recidiverande eller refraktär ALL 2. Måste ha dokumenterad första remission i benmärgen 3. Måste ha återhämtat sig från tidigare behandlingar
Bland annat, i korthet: 1. Känd allergi mot något av läkemedlen som används i studien 2. Bakteriell infektion inom 14 dagar från studiestart 3. Tidigare kraftig pankreatit 4. Down syndrom
Behandling
Fas 1-2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-05-04)

Tillbaka till listan