Inloggad som:

CardioCare

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CardioCare
Ett interdisciplinärt tillvägagångssätt för omhändertagande av äldre multisjuka patienter med bröstcancerbehandlingsrelaterad hjärttoxicitet v äldre multisjuka patienter med bröstcancer
CARDIOCARE: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH FOR THE MANAGEMENT OF THE ELDERLY MULTIMORBID PATIENT WITH BREAST CANCER THERAPY INDUCED CARDIAC TOXICITY
PLACEHOLDER
Studie på patienter som får neo-adjuvant/adjuvant eller 1st line behandling för met.bröstcancer där man gör 4 Hjärt-EKO på ett år på alla patienter. Interventionsgruppen får råd och tips i en App om hur de han undvika hjärt-tox för att sedan utvärdera om den gruppen har fått mindre hjärt-tox.
Mer information om studien för vårdgivare
60 år och äldre med bröstcancerdiagnos som planeras för behandling Förmåga att hantera teknisk utrustning och har wifi hemma
Patienter som fått mer än en linje av behandlingar
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan