Inloggad som:

avslutad_CAR-19

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CAR-19
Klinisk prövning med CAR T celler för behandling av B cells lymfom eller leukemi
CD19-targeting, 3rd Generation CAR T Cells for Refractory B Cells Malignancy - a Phase II Trial
PLACEHOLDER
Behandling av patienter med CD19 uttryckande B-cellslymfom och B-cellsleukemier med genetiskt modifierade egna T-celler sk CAR celler. Sjukdomen ska vara behandlad med etablerade behandlingsmetoder och patienten ska ha fått ett återfall eller inte svara på behandling.
Mer information om studien för vårdgivare
CD19 positiva B-cellslymfom och leukemier All etablerad behandling ska var given Återfall eller refraktär sjukdom Alla åldrar Mätbar sjukdom
Annan signifikant sjukdom HIV, hepatit B eller C infektion Annan allvarlig infektion
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-08-28)

Tillbaka till listan